หน้ากากกันฝุ่น สารเคมี 3M

หน้ากากกันฝุ่น 3M ถือว่าเป็นที่ได้การยอมรับในอุตสาหกรรม และได้มาตรฐาน
มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับสูง
เนื่องจากสินค้ามีความใกล้เคียงกัน โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อเลือกรุ่นการใช้งานที่เหมาะสม

หมวก nSPHERE แรงดันบวก-ลบ

หมวก nSPHERE แรงดันบวก-ลบ

ป้องกันความปลอดภัยแบบ Airborne ใช้ในสถานที่ที่มีการแพร่เชื้อหน้ากากเซฟตี้ ผ้าปิดจมูก 3M

3M 6000

ไส้กรองคู่ เปลี่ยนไส้กรองได้

3M 7500

ไส้กรองคู่ เปลี่ยนไส้กรองได้

3M 7700

ไส้กรองเดี่ยว เปลี่ยนไส้กรองได้

3M 3000

ไส้กรองเดี่ยว เปลี่ยนไส้กรองได้ ถูก

3M 7770k

หน้ากากไส้กรองเดี่ยวซิลิโคน

หน้ากากกันฝุ่น 3M 8210

กันฝุ่น ใช้งานทั่วไป

หน้ากากกันฝุ่น 3M 8110s

คล้าย 8210 สำหรับคนใบหน้าเล็ก

หน้ากากกันฝุ่น 3M 8246

กันฝุ่น 0.3 ไมครอน/ใช้แล้วทิ้ง

หน้ากากกันฝุ่น 3M 8247

ป้องกันไอระเหย R95/ใช้แล้วทิ้ง

หน้ากากกันฝุ่น 3M 8812

กันฝุ่น 0.3 ไมครอน/ใช้แล้วทิ้ง

หน้ากากกันฝุ่น 3M 8822

กันฝุ่น 0.3 ไมครอน/ใช้แล้วทิ้ง

หน้ากากกันฝุ่น 3M 9002A

แบบสายรัดศีรษะ /ใช้แล้วทิ้ง

หน้ากากกันฝุ่น 3M 9010

กันฝุ่น 0.3 ไมครอน /ใช้แล้วทิ้ง

หน้ากากกันฝุ่น 3M 9043A

กันฝุ่น 0.3 ไมครอน/ใช้แล้วทิ้ง

หน้ากากกันฝุ่น 3M 9044A

แบบสายรัดศีรษะ/ใช้แล้วทิ้ง

หน้ากากกันฝุ่น 3M 9105

กันฝุ่น 0.3 ไมครอน /ใช้แล้วทิ้งไส้กรอง ตลับกรอง 3M

ไส้กรอง ซีรี่ย์ 3000

สำหรับ หน้ากากท่อเดี่ยว รุ่น3000

ไส้กรอง ซีรี่ย์ 7700

สำหรับ หน้ากากท่อเดี่ยว รุ่น7700

ไส้กรอง ซีรี่ย์ 6000

สำหรับ หน้ากากท่อคู่ รุ่น6000 รุ่น7500

ไส้กรอง ซีรี่ย์ 2000

สำหรับ หน้ากากท่อคู่ รุ่น6000 รุ่น7500

ไส้กรอง ซีรี่ย์ 7770k

สำหรับ หน้ากาก รุ่น 7770k