เข็มขัดพยุงหลัง Back Support

ป้องกันหลัง บาดเจ็บ จากการก้ม เงย ขณะยกของหนัก ป้องกันการยกผิดท่า
ได้รับมาตรฐาน

เข็มขัดพยุงหลัง

ป้องกันหลัง ยกของหนัก

3M เข็มขัดพยุงหลัง

ป้องกันหลัง ยกของหนัก