3M-3000

หน้ากาก ไส้กรองเดี่ยว เปลี่ยนไส้กรองได้ 3M-3000


คุณสมบัติ
+ ราคาถูก เมื่อเทียบกับรุ่นที่เปลี่ยนไส้กรองได้
+ ใช้ซ้ำได้(เฉพาะบอดี้)
+ สามารถใช้ ร่วมกับอุปกรณือื่นๆ เช่น แว่นตา หมวก
+ ใช้งานได้หลากหลาย เช่น แก๊ส ไอระเหย ฝุ่น ขึ้นกับชนิดไส้กรอง
+ ราคาไส้กรองไม่แพง
+ น้ำหนักเบามาก
+ ผ่านมาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ

การใช้งาน
+ ใช้สำหรับ การป้องกันฝุ่น ไอระเหย แก๊ส สี ทินเนอร์ (ขึ้นกับไส้กรองที่ใช้)

ตัวเลือก : ขนาด
+ รุ่น 3100 : เล็ก small
+ รุ่น 3200 : กลาง Medium
+ รุ่น 3200-55 : กลาง Medium + ตลับกรองเล็ก
+ รุ่น 3200-100 : กลาง Medium + ตลับกรองใหญ่


รูปเพิ่มเติม