เสื้อกั๊ก สะท้อนแสง เสื้อเรืองแสง

เพิ่มความสามารถในการมองเห็นแก่ผู้ทำงานบนท้องถนนเวลากลางคืน งานจราจร
เสื้อกั๊กจราจร มีแบบธรรมดา และ 3M

เสื้อ สะท้อนแสง สีส้ม

มีแถบสะท้อน2แถบ

3M 2925 เสื้อสะท้อนแสง

เสื้อกั๊กจราจร เรืองแสง สีส้ม

3M 2925 เสื้อสะท้อนแสง

เสื้อกั๊กจราจร เรืองแสง สีเหลือง