ไส้กรอง กลุ่มรหัส7700 ไส้กรองชนิดตลับกลม ใช้กับ หน้ากากท่อเดี่ยว 3M 7700 เท่านั้นตลับกรอง 3M รุ่น 7701J-55 (รหัสเก่า 7001K-55)

ป้องกันไอระเหยของสารทำลาย เช่น สี แล๊คเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอีน ยาฆ่าแมลง น้ำมัน ขนาด 55 cc
- ผ่านมาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเช่น ออสเตรเลีย
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
- ราคาถูก
- น้ำหนักเบามาก
- สามารถใส่แผ่นกรองฝุ่นได้ ต้องซื้อ ฝาครอบ 774 และ แผ่นกรองฝุ่น 7711 เพิ่ม
- ตลับกรองรุ่นนี้ใช้ได้กับ หน้ากากท่อเดี่ยว 3M 7700ได้เท่านั้น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตลับกรอง 3M รุ่น 7701J-100 (รหัสเก่า 7001K-100)

ป้องกันไอระเหยของสารทำลาย เช่น สี แล๊คเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอีน ยาฆ่าแมลง น้ำมัน ขนาด 100 cc
- ผ่านมาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
- ราคาถูก
- น้ำหนักเบามาก
- สามารถใส่แผ่นกรองฝุ่นได้ ต้องซื้อ ฝาครอบ 774 และ แผ่นกรองฝุ่น 7711 เพิ่ม
- ตลับกรองรุ่นนี้ใช้ได้กับ หน้ากากท่อเดี่ยว 3m 7700 ได้เท่านั้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตลับกรอง 3M รุ่น 7707J-100 (รหัสเก่า 7007K-100)

ป้องกันไอกรด เช่น แก๊สคลอรีน กรดไฮโดรคลอริก กรดเกลือ แก๊สซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์ กรดซัลฟุริก กรดกำมะถัน  แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่า ก๊าซแฮโลเจน แก๊สกรด ขนาด 100 cc
- ผ่านมาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ เช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
- ราคาถูก
- น้ำหนักเบามาก
- สามารถใส่แผ่นกรองฝุ่นได้ ต้องซื้อ ฝาครอบ 774 และ แผ่นกรองฝุ่น 7711 เพิ่ม
- ตลับกรองรุ่นนี้ใช้ได้กับ หน้ากากท่อเดี่ยว 3M 7700 ได้เท่านั้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


แผ่นกรองฝุ่น 7711 + ฝาครอบ 774


แผ่นกรองเสริม ใช้ป้องกันละอองฝุ่น ก่อนเข้าตลับกรอง 77xx
(ใช้ร่วมกัน ตลับกรอง+แผ่นกรอง7711+ฝาครอบ774)
- ใช้ที่มี ละอองฝุ่น จำนวนมาก ช่วยให้ ตลับกรอง ไม่ตันเร็ว
- ใช้กับ 7001K-55 / 7001-K100 /3301K-55 / 3301K-100 / 3303K-100

------------------------------------------------------------------------------------------------------------รูปเพิ่มเติม

- ไม่มี