ที่ครอบหู ที่กันเสียง Ear plug, peltor

กลุ่ม ปลั๊กอุดหู - ใช้แล้วทิ้ง เล็ก ไม่เกะกะ
กลุ่ม ที่ครอบหู - ขนาดใหญ่ แต่กันเสียงได้ดีกว่า

ที่ครอบหู กันเสียง Peltor

ที่ครอบหู OPTIME H31A

ลดเสียงได้ NRR 24dB

ที่ครอบหู OPTIME H31P3E

ลดเสียงได้ NRR 23dB ใช้ประกอบกับหมวกเซฟตี้

ที่ครอบหู OPTIME 95 H6A

ลดเสียงได้ NRR 21dB คาดหนีบศีรษะที่อุดหู ปลั๊กอุดหู Ear Plug

ที่อุดหู 3M 340-4004

ปลั๊กอุดหู แบบมีสายคล้องคอ

ที่อุดหู 3M 340-8001

ปลั๊กอุดหู แบบงอ / มีสายคล้องคอ

ที่อุดหู 3M 1270/1271

ปลั๊กอุดหู แบบมีสายคล้องคอ

ที่อุดหู 3M 1292/1293

ปลั๊กอุดหู แบบมีสายคล้องคอ