หน้ากากกันฝุ่น/เคมี 3M - 7770K

หน้ากากไส้กรองเดี่ยว ซิลิโคน รุ่น 7770K
ได้รับการออกแบบโครงสร้างของหน้ากากให้เหมาะกับรูปหน้าของชาวเอเชีย
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของประเทศเกาหลี สามารถ ป้องกัน ฝุ่น ควัน
ทั้งจากมลภาวะ เช่น งานหลอมโลหะ งานบัดกรีหรือจากงานเชื่อม
ที่มักมีโลหะหนักเจือปน ซึ่งส่งผลต่อโรคต่างๆจากงานดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็น โรคพิษตะกั่วเรื้อรัง โรคมะเร็ง

ตัวเลือก : ขนาด
+ รุ่น 7771 : เล็ก small
+ รุ่น 7772 : กลาง Medium

รูปเพิ่มเติม

- ไม่มี