ไส้กรอง กลุ่มรหัส3000 ไส้กรองชนิดตลับกลม ใช้กับ หน้ากากท่อเดี่ยว 3M 3000 เท่านั้นตลับกรอง 3M รุ่น 3301J-55 (รหัสเก่า 3001K-55)

ป้องกันไอระเหยของสารทำลาย เช่น สี แล๊คเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอีน ยาฆ่าแมลง น้ำมัน ขนาด 55 cc
- ผ่านมาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
- ราคาถูก
- น้ำหนักเบามาก
- สามารถใส่แผ่นกรองฝุ่นได้ ต้องซื้อ ฝาครอบ 774 และ แผ่นกรองฝุ่น 7711 เพิ่ม
- ตลับกรองรุ่นนี้ใช้ได้กับ หน้ากากท่อเดี่ยว 3M 3000ได้เท่านั้น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตลับกรอง 3M รุ่น 3301J-100 (รหัสเก่า 3001K-100)

ป้องกันไอระเหยของสารทำลาย เช่น สี แล๊คเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอีน ยาฆ่าแมลง น้ำมัน ขนาด 100 cc
- ผ่านมาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
- ราคาถูก
- น้ำหนักเบามาก
- สามารถใส่แผ่นกรองฝุ่นได้ ต้องซื้อ ฝาครอบ 774
และ แผ่นกรองฝุ่น 7711 เพิ่ม
- ตลับกรองรุ่นนี้ใช้ได้กับ หน้ากากท่อเดี่ยว 3M 3000 ได้เท่านั้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตลับกรอง 3M รุ่น 3303J-100 (รหัสเก่า 3003K-100)

ป้องกันไอกรด เช่น แก๊สคลอรีน กรดไฮโดรคลอริก กรดเกลือ กรดซัลฟุริก กรดกำมะถัน แก๊สซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ แก๊สไข่เน่า ขนาด 100 cc
- ผ่านมาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
- ราคาถูก
- น้ำหนักเบามาก
- สามารถใส่แผ่นกรองฝุ่นได้ ต้องซื้อ ฝาครอบ 774และ แผ่นกรองฝุ่น 7711 เพิ่ม
- ตลับกรองรุ่นนี้ใช้ได้กับ หน้ากากท่อเดี่ยว 3M 3000 ได้เท่านั้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตลับกรอง 3M รุ่น 3311J-55 (รหัสเก่า 3011K-55)

ป้องกันไอระเหยของสารทำลาย เช่น สี แล๊คเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอีน ยาฆ่าแมลง น้ำมัน ขนาด 55 cc
- ผ่านมาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
- ราคาถูก
- น้ำหนักเบามาก
- สามารถป้องกันฝุ่นและสารเคมีได้พร้อมกัน
- ตลับกรองรุ่นนี้ใช้ได้กับ หน้ากากท่อเดี่ยว 3M 3000ได้เท่านั้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตลับกรอง 3M รุ่น 3311J-100 (รหัสเก่า 3011K-100)

ป้องกันไอระเหยของสารทำลาย เช่น สี แล๊คเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอีน ยาฆ่าแมลง น้ำมัน ขนาด 100 cc
- ผ่านมาตรฐานประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
- น้ำหนักเบามาก
- ราคาถูก
- สามารถป้องกันฝุ่นและสารเคมีได้พร้อมกัน
- ตลับกรองรุ่นนี้ใช้ได้กับ หน้ากากท่อเดี่ยว 3M 3000 ได้เท่านั้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผ่นกรองฝุ่น 3M รุ่น 3744K + ฝาครอบ 3700

ป้องกันสารเคมีอ่อนๆ และฝุ่นละอองทั่วไป ฟูมโลหะ ควันไอเสีย (P2 ฝุ่นโลหะ)
- น้ำหนักเบามาก
- มาตรฐาน P2 จากยุโรป คือ หน้ากากป้องกันอนุภาค
ที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการทางกล และความร้อนได้แก่ ฝุ่น
ละออง ฟูมโลหะ และมีประสิทธิภาพในการกรองไม่ต่ำกว่า
94% เอามาเทียบเปอร์เซนต์กับมาตรฐานอเมริกาไม่ได้
เพราะพิจารณาโดยใช้ชนิดของฝุ่น ประสิทธิภาพการกรอง
และปริมาณการรั่วเข้าของอากาศจากภายนอก
- ป้องกันสารเคมีไอกรดอ่อนๆ ได้ เช่น ไอระเหยของงาน
เชื่อมโลหะ เป็นต้น

- แผ่นกรองรุ่นนี้ใช้ได้กับ หน้ากากแบบเปลี่ยนไส้กรอง 3M 3000 เท่านั้น
- ใช้กับฝาครอบ 3700


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


รูปเพิ่มเติม

- ไม่มี