ชุดป้องกันสารเคมี ชุดป้องกันฝุ่น

มีระดับตั้งแต่ ป้องกันฝุ่น จนถึง ป้องกันสารเคมี
ได้รับมาตรฐาน

3M 4500

ชุดป้องกันฝุ่น

3M 4510

ชุดป้องกันสารเคมี

3M 4520

ชุดป้องกันสารเคมี

3M 4540

ชุดป้องกันสารเคมี

3M 4540+

ชุดป้องกันสารเคมี

3M 50425

ชุดกันสารเคมี แบบใช้ซ้ำ