ถุงมือป้องกันไฟฟ้า NOVAX

ถุงมือกันไฟฟ้า แรงสูง 2,500V-20,000V
ถุงมือยาง ป้องกัน ต้านทานไฟฟ้า
ถุงมือหนัง สำหรับป้องกันของมีคม การขาด ซึ่งถุงมือยางไม่สามารถป้องกันได้

ถุงมือยาง - ป้องกันไฟฟ้า 2,500V-20,000V

NOVAX Rubber - 2,500V

ถุงมือป้องกันไฟฟ้า 2,500V

NOVAX Rubber - 5,000V

ถุงมือกันไฟฟ้า 5,000V

NOVAX Rubber -10,000V

ถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูง 10,000V

NOVAX Rubber -20,000V

ถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูง 20,000Vถุงมือหนัง - ป้องกันการขาดของถุงมือยาง

ถุงมือหนัง 10 นิ้ว

สวมทับถุงมือยาง

ถุงมือหนัง 12 นิ้ว

สวมทับถุงมือยาง