ถุงมือป้องกันไฟฟ้า NOVAX

ถุงมือกันไฟฟ้า แรงสูง 500V-17,000V
ถุงมือยาง ป้องกัน ต้านทานไฟฟ้า

ถุงมือยาง Novax - ป้องกันไฟฟ้า 500V-17,000V

NOVAX Class 00 - 500V

ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า 500V 11นิ้ว

NOVAX Class 0 - 1,000V

ถุงมือยาง กันไฟฟ้า 1,000V 11นิ้ว

NOVAX Class 1 - 7,500V

ถุงมือยาง กันไฟฟ้าแรงสูง 7,500V 14นิ้ว

NOVAX Class 2 - 17,000V

ถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูง 17,000V 14นิ้ว