ถุงมือกันไฟฟ้า Novax Class 0 ( 1,000V ยาว 11 นิ้ว)
- วัสดุ = ยางแท้ 100%
- ความหนา = 1 mm.
- ป้องกันไฟฟ้า สูงสุด 5,000 V ( ใช้งานจริงไม่ควรเกิน 1,000 V )

มาตรฐาน
- มาตรฐานสากล CE ยุโรป
- มาตรฐานสากล EN60903:2003 ยุโรป
- NFPA 70E มาตรฐานสากล สําหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
- ASTM F2413-11 อเมริการูปเพิ่มเติม