ถุงมือกันไฟฟ้า Novax Class 00 ( 500V ยาว 11 นิ้ว)
- วัสดุ = ยางแท้ 100%
- ความหนา = 1 mm.
- ป้องกันไฟฟ้า สูงสุด 2,500 V ( ใช้งานจริงไม่ควรเกิน 500 V )

มาตรฐาน
- มาตรฐานสากล CE ยุโรป
- มาตรฐานสากล EN60903:2003 ยุโรป
- NFPA 70E มาตรฐานสากล สําหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
- ASTM F2413-11 อเมริการูปเพิ่มเติม