ถุงมือกันไฟฟ้า แรงสูง Novax Class 1 ( 7,500V ยาว 14 นิ้ว)
- วัสดุ = ยางแท้ 100%
- ความหนา = 1 mm.
- ป้องกันไฟฟ้า แรงสูง สูงสุด 10,000 V ( ใช้งานจริงไม่ควรเกิน 7,500 V )

มาตรฐาน
- มาตรฐานสากล CE ยุโรป
- มาตรฐานสากล EN60903:2003 ยุโรป
- NFPA 70E มาตรฐานสากล สําหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
- ASTM F2413-11 อเมริการูปเพิ่มเติม