เสื้อสะท้อนแสง งานจราจร 3M 2925 สีเหลืองมะนาว SIZE M


คุณลักษณะ
+ ผ้าทรีคอต สีเหลืองฟลูออเรสเซ้นส์ 105 g/sqm Polyester 100%
+ ติดด้วยแถบสะท้อนแสงสีบรอนซ์เงิน 3M No.2925 Silver Reflective Material
   คาดบ่าทั้งสองด้านพร้อมรอบลำตัว
+ ติดด้วย Velco Tape ขนาด 2 เซ็นติเมตร ด้านหน้า พร้อมกุ๊นปิดด้านหน้าด้วย
   ผ้า Polyester 100% สีเหลืองฟลูออเรสเซ้นส์
+ แถบสะท้อนแสง No.2925 Silver Reflective Material มีพิมพ์โลโก้ 3M
   ลงบนผิวด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการรับรองการใช้ผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม
+ รูปแบบเสื้อและผลิตภัณฑ์สะท้อนแสงได้การรับรองถูกต้อง
   มาตรฐาน ANSI/ISEA 107-2010 Level 2 (Table 5), EN 471 Class 2 (Table 5), ANSI Class III Standard
การใช้งานน
- จราจร
- เดินตรวจงานบนถนน
- ปฏิบัติหน้าที่ตอนกลางคืน