เสื้อสะท้อนแสง งานจราจร


คุณลักษณะ
- สี : ส้ม
- แถบสะท้อน = 2 เส้น
- ตัวเสื้อ = เป็นตาข่ายถี่ๆ

การใช้งาน
- จราจร
- เดินตรวจงานบนถนน
- ปฏิบัติหน้าที่ตอนกลางคืนรูปเพิ่มเติม