ชุดป้องกันสารเคมี แบบใช้แล้วทิ้ง 3M 4540+

ชุดป้องกันฝุ่น (Type 5) และ ละอองของเหลว (Type 6)
ชนิดนี้ ได้ออกแบบชุดให้กระชับกับผู้ใช้งาน กระชับกับ
ใบหน้าขณะสวมใส่หน้ากากชนิดเต็มหน้า (Fullfacepiece respirator),
หน้ากากชนิดครึ่งหน้า (Half facepiece respirator) และ มีน้ำหนักเบา

ลักษณะเด่น
+ ผลิตจากเส้นใยที่ช่วยให้ระบายอากาศได้ดี (Breathable Material)
และเพิ่มการระบายอากาศตรงบริเวณส่วนหลังของชุด เพื่อประสิทธิภาพใน
การป้องกันความร้อนสะสมและสวมใส่สบาย
+ บริเวณข้อมือเป็นแถบรัดยืดหยุ่นได้ บริเวณหลังเอวและข้อเท้าเป็น
ยางยืด เพิ่มความกระชับ เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว
+ ที่คลุมศีรษะถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความกระชับให้กับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ชนิดอื่นๆ โดยการตัดเย็บแบบ 3 ส่วน
+ สามารถถอดชุดได้ง่ายด้วยซิปไนล่อนส่วนบนและล่าง พร้อมมีแถบกาวปิด
+ เสริมเป้ากางเกงเพื่อเพิ่มความทนทาน
+ ป้องกันไฟฟ้าสถิตทั้ง 2 ด้าน

ลักษณะเฉพาะ
+ ชุดทั้งด้านหน้าและหลัง สีขาว ผลิตจาก Polypropylene/Polyethylene Laminate Film เพื่อความสบายในการสวมใส่ และประสิทธิภาพในการปกป้อง
+ ส่วนระบายอากาศด้านหลังผลิตจาก Polypropylene
+ ไม่มีวัสดุที่ผลิตจากซิลิโคน (Silicone) หรือยางธรรมชาติ (Natural rubber latex)
+ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
o EN 13034 (Type 6) สามารถใช้ป้องกันละอองของเหลว
o EN ISO 13982-1 (Type 5) สามารถใช้ป้องกันฝุ่นทั่วไป ฝุ่นซีเมนต์ และแอสเบสตอส
o EN 1149-1 สามารถใช้ได้ในสถานที่ต้องการควบคุมการเกิดไฟฟ้าสถิต
o EN 1073-2, Class 1 สามารถใช้ป้องกันอนุภาคกัมมันตรังสี
+ ที่คลุมศีรษะ ข้อมือ และข้อเท้ามียางยืด เพื่อความกระชับและปกป้องมิดชิด
+ มีสีขาวตลอดทัง้ ชุด เว้นส่วนหลังเป็นสีน้าเงิน
+ เก็บได้ 3 ปีนับจากวันผลิตในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง -20 oC – 25 oC


ลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม
- งานซ่อมบารุงทั่วไป
- อุตสาหกรรมผลิตยา
- งานที่เกี่ยวกับฉนวน
- งานไม้ งานเหล็ก
- งานทาป้าย
- งานเคลื่อนย้ายฝุ่นอันตราย
- งานติดตัง้ และรื้อถอนแอสเบสตอส
- งานที่เกี่ยวกับไฟเบอร์กลาส/เซรามิค
- งานทาสี/สิ่งทอ/เรซิ่น


ขนาด
 
ขนาด รอบอก ส่วนสูง
M 92-100 167-176
L 100-108 174-181
XL 108-115 179-187
XXL 115-124 186-194